NEJLEPŠÍM ČESKÝM SOMMELIEREM

ROKU 2019 JE KAMIL PROKEŠ

BOHEMIA SEKT TROPHÉE TALENT

NEJLEPŠÍ ZAČÍNAJÍCÍ SOMMELIÉRKOU JE ANNA RIECKELOVÁ Z PLZNĚ